СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА ОТ 19.06.2023 Г.
Медиа:

Уважаеми родители,

Информираме ви, че на 16 юни 2023 г. в Системата за прием детските градини ще бъдат обявени свободните места за прием. Системата ще бъде достъпна за регистрации и редакции на заявления от 10:00 часа на 19.06.2023 г.

Вход в системата:  Прием в детските градини

График на дейностите по приемане на децата в детските градини на територията на община Свищов – учебна  2023/2024

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов