Системата за прием в детските градини и ясли на територията на община Свищов е отворена за регистрации

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че днес, 05.10.2021 година,  на адрес https://dg.svishtov.bg/garden/news са обявени свободните места за детски градини и на адрес https://dg.svishtov.bg/gyasli/news свободните места за  яслени групи. В периода от 06.10.2021 – 12.10.2021 включително Системата е отворена за регистрации и редакции на заявления.