Ситуации по Безопасност на движението в ДГ „Чиполино“
Медиа:

На 21.09.2018 г с децата в ДГ „Чиполино“ се проведоха ситуации по Безопасност на движението и се организира обучителен тренинг – „ДВИЖА СЕ БЕЗОПАСНО“, съвместно със звено „Пътен контрол“ към ОП при РУ- Свищов. Инспектор Ташко Ташков, звено „Пътен контрол“ в група ОП при РУ – гр.Свищов, инспектор Ивайло Петрушев в група „ТП“ при РУ – гр.Свищов, младши автоконтрольор Момчил Борисов, звено „Пътна полиция“ при РУ – гр.Свищов, младши инспектор Николай Дачев, група ООР при РУ – гр.Свищов , служители на РУ – гр.Свищов: – демонстрираха нагледно какви са правилата за безопасно движение на пътя – показаха на децата как да пресичат безопасно с възрастен придружител, като участници в пътното движение. – направиха указания на децата за безопасно придвижване в автомобил Практическото занимание с децата се проведе след обезопасяване на периметъра пред детската градина, където децата упражниха безопасно преминаване по пешеходна пътека тип „Зебра“.