След 2 г. в матурата по БЕЛ ще има текстове, неизучавани в клас
Медиа:

Зрелостниците ще се проверяват по нов начин

След две години влизат в сила нововъведения в матурата по български език и литература. Очаква се да има въпроси по текстове, които не са изучавани в клас.

Тогава на изпит ще се яви първият випуск, завършващ по закона за предучилищно и училищно образование. Вместо да се готвят по конспект с автори, знанията на зрелостниците ще се проверяват както чрез задачи, които ще се формулират върху изучавани произведения, така и върху откъси от художествени текстове, които не са част от учебните програми, но интерпретират някоя от посочените в тях теми. Това предвиждат промени на образователното министерство за формата на матурите, предава „Монитор“.

На нея учениците ще  трябва да се справят с общо 41 задачи,сред които ще има с избираем отговор, с кратък свободен отговор, с разширен свободен отговор, както и за създаване на текст. Изпитът ще включва учебно съдържание от втория гимназиален етап (11 и 12 клас).

Въпросите по литература ще бъдат ориентирани около няколко теми: „Родното и чуждото“, „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“, „Природата“, изучавани в 11 клас, и „Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът и творчеството“ и „Изборът и раздвоението“ от 12 клас.

Задачи, с които ще трябва да се справят зрелостниците са ориентирани около тях. Те ще трябва да разпознават литературни похвати, тропи и фигури и обясняват значението им за специфични интерпретации на някоя от посочените теми в художествени творби. Така ще се проверява дали учениците са овладели една от заложените компетентности в 11 клас –да идентифицират сравнения, метафори, метонимии в „Паисий“ и да обясняват значението им в контекста на специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в творбата. На изпита ще се проверява умението им да свързват изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите, с мотивите и с основните им теми. Така могат да се паднат въпроси за характеристиките на лириката, автора на „До моето първо либе” и основната тема за „Живота и смъртта“ в Ботевата творба.

Учениците ще трябва да умеят да разпознават родови и/или жанрови характеристики на художествена творба и да я тълкуват според тези характеристики и/или според естетически специфичната интерпретация на някоя от посочените теми. Благодарение на знанията си, придобити в 12 клас, зрелостниците трябва да могат да разпознават жанровите характеристики на поемата, проявени в „Честен кръст“ на Борис Христов и да я тълкуват според темата за избора и раздвоението в нея.

Последната 41 задача ще по-различна от сегашния формат. Зрелостниците отново ще имат избор между есе и интерпретативно съчинение, но може да се наложи да използват знания върху няколко творби. Едната възможност пред тях е да създадат есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби с определена комуникативна цел. Втората – да напишат интерпретативно съчинение по проблем върху една или няколко художествени творби. Тези теми влизат към часовете за развиване на комуникативните компетентности в 11 и 12 клас, като за две години са предвидени общо 33,5 часа.

В частта по български език зрелостниците трябва да се справят с правописна, граматична, пунктуационна и лексикална задача, при редактиране и създаване на собствен текст. Задачите ще проверяват умеят ли да извличат, обработват (анализират, синтезират) и оценяват информация от различни в жанрово и стилово отношение текстове от различните социокултурни сфери с оглед на конкретна комуникативна задача. В 12 клас зрелостниците ще учат и за стилистичните грешки. На изпита ще покажат разпознават ли ги и могат ли да ги редактират. Задачите ще покажат и дали са успели да придобият умението да оценяват идеи, тези и аргументи в съответствие със своя опит и спрямо познанията, които имат за гражданското общество.

Източник:

https://www.dnes.bg/