СЛЕДВАЙ РИТЪМА
Медиа:
На 12.08.2022 г. по инициатива на Община Свищов и Общински младежки център се отбеляза Международния ден на младежта. Събитието е част от реализацията на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Програмата включваше Зумба на открито с Александра Ангелова – Алекса, музикално парти с DJ Kebo и танцово шоу на децата от ХИП-ХОП формация “Beat the beat”. Празника донесе на гостите много усмивки, добро настроение и желание за танци.
По информация на Общински младежки център