СПЕДИТОРИТЕ-ЛОГИСТИЦИ ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ И РЕШЕНИЯТА ИМ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ТРАНСПОРТ В  РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ ПО СВЕТА
Медиа:

Спедиторите-логистици на Търговската гимназия се включиха в Световната седмица на предприемачеството. В час по Логистика – Разширена професионална подготовка, те представиха решения за екологичен транспорт в  различни градове по света.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“