Специалност „Маркетинг” с активно участие в национален студентски уебинар „Финансиране на стартиращ бизнес”

Национален студентски уебинар на тема „Финансиране на стартиращ бизнес” проведе Обединена българска банка (ОББ) на 14.05.2021 г. във виртуалната среда Microsoft Teams. Събитието е част от програма с мероприятия, насочени към сегмента от студенти и се проведе в рамките на многогодишното партньорство на банката с катедра „Маркетинг” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Основните участници бяха студентите от специалност „Маркетинг”, всички курсове.
Уебинара откри Вяра Методиева – ръководител отдел „Управление на ключови партньорства” в ОББ, която подчерта, че темата е избрана от самите студенти. След това нейните колеги презентираха възможностите на студентите да кандидатстват и получат финансиране от банка ОББ, когато искат да развиват собствен бизнес.

Диляна Цветкова – експерт в Дирекция „Банкиране на дребно” представи начина за избор на подходяща банка и акцентира върху предимствата и възможностите на ОББ – достъпност при ставане на клиент, пълна дигитализация на процедурите и кандидатстването, роля на приложенията Evrotrust, ОББ Мобайл, бързина на обслужване, сигурност, рейтинг по-висок от определения за България, пакет UWin, младежка програма Full Access, програма за лоялни клиенти Bright Club, гривна за безконтактни плащания. Специално внимание тя отдели на лесните и бързи дигитални кредити.
Уебинарът продължи с участието на Лили Станимирова – старши експерт в отдел „Европейски инвестиционни фондове”, която насочи вниманието на студентите към това, как да проявят качества като дигиталност, бързина и доверие, за да могат да се докажат в реалния бизнес – нещо, за което мечтаят, планират или вече осъществяват. Тя представи няколко програми, свързани с предприемачеството на младите хора и алтернативите за финансиране – ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Challenge YOU”, „Акселератор Стартъп София”, „Еразъм”, програма на Министерството на труда и социалната политика.
Красимира Кафеджиева, ръководител на отдел „Микробизнес” в ОББ представи възможностите за финансиране на малък бизнес. Тя подчерта ключовата роля на малкия и среден бизнес за българската икономика, за развитието на предприемачеството и напредъка на иновациите у нас. На базата на примери от историята на гигантите Apple, Disney и Google, които в началото са били малки стартъпи, тя обърна внимание върху нуждата от първоначален капитал, където се проявява ролята на банките като партньори. Лекторът акцентира върху ключовото значение на финансирането при задържането и развитието на успешния бизнес. Представи и продуктите на банка ОББ, предназначени за малки и средни предприятия с цел не само да се обезпечи дейността им, но и да се предоставят значителни улеснения с различни гаранционни инструменти. Красимира Кафеджиева запозна студентите с минималните изисквания, с комплекта от документи, необходими при кандидатстване на малки фирми за кредит и видовете фирмени кредити – оборотни, инвестиционни, за участие в проекти с одобрена субсидия.

Представителите на бизнеса Иван и Силвия Палазови – собственици на семеен бизнес с детски стоки, бяха представени от г-жа Палазова, която разказа за перипетиите при основаване и стартиране на бизнеса им и как в критичен момент получават безценна и навременна подкрепа от банка ОББ, за да излязат от кризата и да доразвият бизнеса си. Тя насочи изказването си към студентите, които биха стартирали бизнес проект след завършване на университета.

В края на уебинара бяха зададени конкретни въпроси към презентаторите, свързани с дейността на ОББ, насочена към младите хора.
Студентите от специалност „Маркетинг” определиха уебинара като изцяло практически насочен, изключително интересен и полезен, тъй като изучават идентична дисциплина в курса на обучение.
В заключение представителите на банка ОББ обещаха нови интересни срещи и чести инициативи, насочени към младежкия им сегмент. Ръководителят отдел „Управление на ключови партньорства” в ОББ – Вяра Методиева, пожела на студентите да следват смело и неотстъпно мечтите си.