СПГ „Алеко Константинов” по проект в Гърция
Медиа:

Проектът цели повишаване информираността на младите хора и насърчаването на междукултурен диалог и разбиране

В периода от 15 до 24 март 2018 г. в Неа Каликратия, Гърция бе реализиран международен проект „Hands Up for Nature на Business Mentality“. Цел на обмена беше младите хора от девет европейски държави да развият умения в социалната сфера, да повишават информираността си и критичното си мислене по редица глобални екологични въпроси.
От Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов” в състава на българската група се включиха Звезделина Иванова от 12 „б“ клас и Галя Недялкова, педагогически съветник.
Младите хора бяха активни в предвидените по проекта дейности, които им помогнаха да осъзнаят необходимостта от глобален подход по отношение на заобикалящата ни природна среда, политиките относно управлението на водите и риболова. Те презентираха своите идеи, а организираните дискусии им дадоха възможност не само да се аргументират, но и да се запознаят с чуждия опит и да обогатят идеите си. Участниците имаха възможност да повишат уменията си за публично говорене, планиране, обсъждане, оценъчно мислене и работа в екип.
Домакините по програма бяха предвидили културна визита на град Солун. Работата по групи и общуването между представителите на деветте държави помогна на младите хора да опознаят по-добре други културни традиции, което от своя страна води до разбиване на стереотипите и насърчаването на междукултурен диалог и разбиране.

По информация на СПГ „Алеко Константинов”