СПГ „Алеко Константинов“ с нов успешно спечелен проект по програма „Еразъм+“
Медиа:

 

„Европейската мобилност за инвестиция в бъдещо“ е новият успешно спечелен проект от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ по програма „Еразъм+“. Настоящият проект предвижда изпълнението на 4 потока мобилности, включващи различни целеви групи. Три групи ученици ще проведат двумесечна производствена практика в различни европейски и една група учители по професионална подготовка ще пътува до Италия. Младите ни кулинари ще посетят Римини, Италия, където ще работят в кухните и салоните на ресторантите на известния средиземноморски курорт. Те ще се  запознаят с традиционните за страната и региона ястия, както и със стандартите в обслужването.

Учениците обучаващи се по професия „Техник по транспортна техника“ ще проведат своята мобилност в Берлин, Германия. Там те ще работят в сервизи и предприятия в областта на автомобилостроенето, ще се запознават със съвременните средства за диагностика, регулиране и контрол на механизмите и системите на автомобила, както и с немската прецизност при техническото му обслужване и ремонт. Третата група, включваща ученици, обучаващи се по професия „Техник на компютърни системи“ също ще посетят Берлин, Германия. Фирмите, в които ще проведат своята практика са доказани в областта на телекомуникациите, компютърните и информационните технологии. Всяка група ще наброява седем ученици, които ще бъдат подбрани по обективни предварително оповестени критерии. Кандидатите за участие в мобилностите ще премина предварителни подготовки- езикова, културна, професионална и психологическа, които ще имат за цел да ги подготвят за бърза и лесна адаптация в новата културна и работна среда. За трите целеви групи ученици са предвидени придружаващи лица- по един 1 учител по професионална подготовка. Той ще осъществява мониторинг, ще следи за изпълнението на трудовите задачи и ще даде крайна оценка за всеки ученик съвместно с наставниците в компаниите. Мобилността на групата учители ще се проведе през м. април 2021. и има за цел запознаване с професионалното обучение в мултикултурна среда, като основа за предоставяне на равни шансове на учениците от етническите малцинства за участие в образователния процес и повишаване на мултикултурна педагогическа компетентност на учителите. Мобилностите ще допинесат за професионалното, езиковото  и културното усъвършенстване на ученици и учители и ще осигурят възможности за по-добра реализация на завършващите професионално образование на националния и европейския пазари на труда. За изпълнение на дейностите по проекта училището ще сътрудничи с две партньорски организации от страните- домакини: Sistema Turismo- Италия и Berlinik- Германия. Този проект ще осигури възможност за ефективно взаимодействие в сферата на професионалното образование и изпълнение на приоритетните цели, заложени в стратегията за интернационализация на училището.

По информация на СПГ „Алеко Константинов“