Среща с министър  Красимир Вълчев и представители от географската общност и г-жа Милена Димитрова, учител в СУ „Николай Катранов“

НА 25 септември се проведе среща с министър Красимир Вълчев. От името на географската общност участваха Доц. д-р Марин Русев, Катедра „Регионална И Политическа География“, доц. Иван Дреновски, г-жа Василка Йорданова (учител в НПМГ „Ак. Л. Чаталов“ – София) и г-жа Милена Димитрова (учител в СУ „Николай Катранов“ – Свищов).
Обсъдиха се редица въпроси, свързани с проведеното от МОН през юли обществено обсъждане и най-вече – десетките ни писма с изразени мнения и конкретни предложения за необходими изменения в наредби № 4, № 5 и № 7. Като основен довод за представителност на исканията министър Вълчев се запозна с петицията, подписаната от почти 2 хиляди души, над 80 % от които са преподаватели по география в основни, средни и висши училища.
В качеството на проблем с първостепенно значение бе поставен въпросът за необходимостта от увеличаване хорариума по География и икономика в 5 клас от 1,5 на 2 ч. седмично.
НА 1 октомври се проведе втора среща в МОН, на която се договориха конкретни механизми, чрез които да се осъществи посоченото увеличение на хорариума по География и икономика в 5 клас. Освен Министъра, много важно участие в срещата взе и г-жа Евгения Костадинова – Директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.
Бяха договорени и други консултации за постепенно преодоляване на проблеми, посочени в няколкото петиции и десетките писма с предложения на географската общност през последните години.
Предстои до 2 седмици да се организира трета среща в МОН, на която да се уточнят начините и сроковете на очакваната промяна в 5 клас.
В заключение си позволявам да обобщя очакванията ни за скорошно благоприятно решение и установяването на взаимно изгоден механизъм за ползотворно общуване между географската общност в страната и МОН.
Благодарност на всеки, който лично даде своя важен принос за общата кауза в името на географията!
Благодарност от името на всички научни и образователни институции, съпричастни в подготовката и координирането на съвместните ни действия, както и на двете най-значими неправителствени географски организации!
С пожелание за много здраве и творчески успехи!

По информация на: Доц. д-р Марин Русев, катедра „Регионална И Политическа География“, СУ „Св.Климент Охридски“ и катедра „География“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“