Старт на новата учебна 2021-2022 година
Медиа:

Във връзка с предстоящия старт на новата учебна 2021-2022 година и с оглед гарантиране на безопастността, сигурността и здравето на децата, днес 30.08.2021 беше проведена работна среща с директорите на детските градини и училищата на територията на Община Свищов.

Разгледани бяха Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. Обсъдена е реализацията на държавния план прием, брой паралелки и кадрова обезпеченост на училища и детски градини. Направена е проверка за осигуреност на задължителна документация и осигуряване на помагала, познавателни книжки и учебници. Обсъдени бяха текущи въпроси с Директори на образователни институции.

На работната среща беше представена Лиляна Димитрова ВрИДД на  ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов.