Стартира десетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”

През месец март 2021 г. стартира десетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”. Организатори и партньори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси, одиторските дружества „Ейч Ел Би България” и „Захаринова Нексиа”, Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Институтът на дипломираните експерт – счетоводители в България.
Националният конкурс „Млад одитор” има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло. Адресиран е към всички студенти, обучаващи се в професионалното направление „Икономика”, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. (информация за конкурса на: http://mladoditor.vuzf.bg).
Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат финансови награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше училище в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение.