До 30.09.2021 г. всяко училище в България има възможност да кандидатства в националната кампания по лицензиране в програмата на Международната награда на херцога на Единбург и да стане оператор към Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“.

Програмата е насочена към всички младежи в гимназиален етап, като позволява на учениците да изградят връзка между работата си в училище и живота си извън него. Основна цел на Наградата е да изгради устойчиви умения за учене и постоянство у младежите, което да подпомогне академичното им развитие и резултати, както и да повиши възможностите им за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Кандидатстването в националната кампания по лицензиране в програмата на Международната награда на херцога на Единбург е чрез попълване на онлайн формуляр, достъпен на следния адрес- https://intaward-bg.org/organizations/application-form-organizations/

Едно от кандидатствалите училища ще получи 50% намаление на лицензионната такса за първата година от участието си в програмата.

Допълнителна информация за програмата на Международната награда на херцога на Единбург е налична на адрес- https://intaward-bg.org/