СТАРТИРА НОВОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМА „НАУЧИ СЕ ДА ДАРЯВАШ“ ЗА 2023/24 Г.

Български дарителски форум организира за осма поредна година училищна програма за дарителство, доброволчество и гражданско участие „Научи се да даряваш“, насочена към деца и учители от цялата образователна система (1-12 клас).

Програмата е насочена към мотивирани учители (класни ръководители 1- 4 и преподаватели 5 – 12 кл.) и училищни психолози, с интереси в дарителството и доброволчеството и любопитни към иновативни образователни подходи.

 

Програмата дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството и доброволчеството.  Засяга още много и разнообразни теми, които са от значение за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, толерантността към различието, реакция при природни и хуманитарни кризи, гласът ни в изборите и участието ни в демократичните процеси, поглед към кариерното ориентиране, познания за НПО сектора и др.

Програмата по естествен начин въвлича родителите и местната общност в съвместни инициативи заедно с децата. Темите и подходите обхващат целия образователен цикъл (децата от 1 до 12 клас).

Подробности за новото издание 2023/2024 можете да видите на следния линк: https://learningtogive.bg/startira-novoto-izdanie-na-nauchi-se-da-daryavash-2023-24-uchebna-godina/

„Научи се да даряваш“ се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН).