STEM учи като отразява реалния живот

Един сравнително малко разпространен в България метод на обучение показва на учаниците връзката на научената теория с приложението на знанията във всекидневието.

Става дума за STEM (Science – наука, Technology-технология, Engineering-инженерство, Math-математика) – подход, който в развитите държави се прилага вече близо 30 години.

Характерното е, че знанията в тези 4 сфери се преподават интегрирано, а не като отделни предмети.

Всяка задача по метода стимулира децата да творят, обясни пред Радио София Петко Тодоров, STEM учител. Развива се критическото мислене. Учи на сътрудничество и успешна комуникация.

„Всеки един робот е пример за прилагането на съчетанието от наука, технология, инженерство и математика“, посочи Тодоров.

Източник: БНР