Стопанска академия „Д. А. Ценов” получи от Община Свищов почетна награда „За граждански заслуги”
Медиа:

В Деня на българската община – 12 октомври, кметът на община Свищов удостои Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с почетна награда „За граждански заслуги”. Със свое решение, кметът на общината Генчо Генчев удостои с почетната награда граждани, организации и институции, проявили гражданска позиция, самоотверженост и съпричастност към връхлетялата ни през 2020 година извънредна ситуация на COVID-19. Съгласно действащата Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов, за първи път са присъдени наградите: Награда за „За граждански заслуги” – медал I, II и III степен и почетна грамота; Награда за „За граждански заслуги” – значка и почетна грамота.
Свищовската академия е отличена в категория „Обществени институции” със значка „За граждански заслуги” и почетна грамота, за проява на активна гражданска позиция, самоотверженост и институционална подкрепа „в кризисни ситуации и извънредно положение” в условията на COVID-19. При обявяване на извънредното положение в страната, Академията предостави на Общината за временно и безвъзмездно ползване студентските общежития (блок №3 и блок №8) и студентски стол №2. Именно в един от блоковете, след възникнала необходимост през м. септември, бе карантиниран отбор на Общински футболен клуб „Академик” – Свищов. Освен това, Стопанската академия дари хранителни продукти за нуждите на Общинския кризисен щаб. Наградата кметът връчи на проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.
Към всички носители на наградата „За граждански заслуги” кметът се обърна с думите: „Това предизвикателство, пред което бе изправен целият свят ни връхлетя, когато най-малко очаквахме, но мога да кажа, че благодарение на Вас и Вашата помощ община Свищов е една от малкото общини в България, която овладя разпространението на COVID-19. Тази есен се изправяме отново пред изключително голямо предизвикателство, но ако продължим по този начин, всички заедно и ръка за ръка, да опазваме здравето на близките и хората около нас, вярвам ще преминем по-плавно и безболезнено през заразата. Дълбок поклон пред всички Вас, които откликнахте и участвахте безкористно в борбата с коронавируса!”.