Стопанската академия е удостоена със „Златна звезда” от Съюза на народните читалища

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е удостоена с почетния знак „Златна звезда” и грамота на Съюза на народните читалища (СНЧ). Високото признание е присъдено на Свищовското висше училище за изключителен принос в съвременния диалог за развитие на българската култура и читалищно дело, както и за ползотворното партньорство и обучението на читалищни дейци по икономика и мениджмънт.
Златната звезда бе връчена на ректора на Академията – проф. д-р Марияна Божинова от председателя на Върховния читалищен съвет з. ч. д. д-р Николай Дойнов по време на тържествената церемония в София по повод 110-годишнината на СНЧ.

На тържествената церемония приветствие отправи президентът Румен Радев и награди председателя на СНЧ д-р Николай Дойнов, който е и председател на Съвета на настоятелите на Свищовската академия.
В празничната програма за 110-ата годишнина на Съюза на народните читалища участва и Първи български хор „Янко Мустаков” при Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, Свищов.