Стопанската академия ще помага да се повиши финансовата грамотност на учениците

Министерството на образованието и науката (МОН) и Синдикатът на българските учители (СБУ) избраха Стопанска академия “Димитър А. Ценов” за партньор по проект “Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5-10 клас в българските училища”. За реализиране целите на проекта свищовското висше училище ще проведе обучения на 150 учители от пет региона на България, които ще мултиплицират получените знания сред своите колеги и ученици. Избраните за лектори академични преподаватели ще разработят обучителни материали, с които ще бъдат подпомогнати българските учители в работата им с учениците, свързана с темата на проекта. Планира се петте присъствени обучения на учителите, които Стопанската академия ще проведе, да бъдат в периода март – април 2021 г. В рамките на проекта ще бъде проведена заключителна конференция, на която ще бъдат отчетени резултатите от обучението. Целта е по-широко разпространение на постигнатото и изготвяне на препоръки за подобряване на финансовата грамотност и икономическата култура в българските училища.