Студенти и преподаватели от ВТУ с благотворителна инициатива за деца

Студенти и преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” организираха благотворителна инициатива за деца. Акцията е в помощ на учениците от ОУ “Христо Ботев” в свищовското село Алеково. Тя е част от проекта “Маратон за герои” и е в отговор на призива на международните организации за подпомагане на психичното здраве и овластяването на децата в пандемичната обстановка, породена от COVID-19.
Студентите, участващи в проекта, осъзнават голямата нужда на децата от това училище да получат качествено обучение. Във връзка с това доц. д-р Катя Симеонова, преподавател в катедра “Начална училищна педагогика” в Педагогическия факултет на ВТУ, и нейни възпитаници стартират настоящата кампания. Основна цел на благотворителната акция е събирането на средства за закупуване на консумативи от първа необходимост, за да може занятията в училището в Алеково да се провеждат пълноценно. В това число влизат материали като ножици, листи, тетрадки, пергели и др. Едно от условията е всички тези предмети да се стопанисват от учителите, за да може да се ползват от всяко дете. До този момент вече са закупени и раздадени различни материали за смесените паралелки от 1 до 4 клас. Кампанията продължава, като предстои събирането на пари и закупуването на още консумативи и за други момичета и момчета в нужда.
“Стартирахме тази кампания, за да помогнем на 14 деца от великотърновски селца, които учат в смесена паралелка в ОУ “Христо Ботев” в Алеково. Имахме възможности да работим заедно в нашия “Маратон за герои” и никак не ни хареса това, което научихме за тях – колко са бедни, как нямат дори един лист вкъщи. Родителите им в повечето случаи са неграмотни. Децата не заслужават духовната бедност и материален недоимък, те трябва да се развиват. Много се надяваме да намерим подкрепа за нашата кауза”, призовават организаторите на благотворителната акция.

Източник: Янтра днес