Студенти от спец. „Икономика на туризма” представиха свои разработки на тема „Туризмът в условията на COVID – 19”

Кръгла маса на тема „Туризмът в условията на COVID – 19” организира за своите студенти катедра „Икономика и управление на туризма”. Проведеният на 10 юни 2021 г. научен студентски форум бе посветен на 5- годишнината от създаването на катедрата и 85 години от основаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Студентската кръгла маса е част от планираните дейности, включени в научния календар на катедрата за 2020-2021 учебна година и в Събитийния календар за честване на бележитата годишнина на Свищовското висше училище. В студентския форум взеха участие възпитаници на специалност „Икономика на туризма” от втори, трети и четвърти курс. След рецензиране на представените студентски доклади, преподавателският колектив на катедрата допусна до последния кръг осем студентски разработки.
Научното жури с председател проф. д-р Марияна Божинова и членове доц. д-р Любка Илиева, доц. д-р Тихомир Личев, гл. ас. д-р Любомира Тодорова, гл. ас. д-р Павлин Павлов и х. преп. д-р Кристина Георгиева, класира най-добрите три научни разработки, както следва:
Първо място: Ванеса Димитрова – трети курс, редовно обучение, спец. „Икономика на туризма” с разработка на тема: „Влиянието на Ковид кризата върху местата за настаняване в България”

Второ място: Анна Ангелова – втори курс, редовно обучение, спец. „Икономика на туризма” с разработка на тема: „Влияние на Covid – 19 върху зимния туризъм”
Трето място: Роксана Вълкова – втори курс, редовно обучение, спец. „Икономика на туризма” с разработка на тема: „Влияние на Covid – 19 върху входящия и изходящ туризъм в България”.
Всички студенти получават сертификат за участие, а отличените с призови места – и грамоти.