Студенти от спец. „Икономика на туризма” проведоха практическо занятие в ТИЦ – Свищов

Катедра „Икономика и управление на туризма“ организира посещение в реална работна среда със студенти втори и трети курс, редовна форма на обучение от специалност „Икономика на туризма“. Практическото занятие се проведе на 02 юни 2021 г. в Туристическия информационен център на град Свищов.
Част от преподавателския екип – гл. ас. д-р Любомира Тодорова и гл. ас. д-р Павлин Павлов и студентите имаха възможността да се запознаят с дейността на Туристическия информационен център. В рамките на посещението екипът на ТИЦ – Свищов – Йорданка Георгиева и Емилия Парашкевова, представи пред обучаващите се спецификите в организацията на дейността на центъра.

Любезните домакини разкриха начините, по които достигат до туристите и използваните маркетингови похвати. Студентите научиха важността на Туристическия информационен център за правилното и успешно реализиране на туристическата дестинация. Също така се запознаха и с информацията, която като туристи могат да получат при гостуване – музеите, галериите, парковете и атракциите, които могат да се посетят в рамките на дестинацията, кои са най-предпочитаните ресторанти и места за настаняване, както и да приемат най-добрите съвети и предложения за приятен престой в града и региона.
В края на визитата студентите зададоха множество въпроси, които провокираха интересни дискусии и идеи за бъдеще проекти.