Студенти от специалност „Аграрна икономика” и МП „Агробизнес” реализираха посещение в реална работна среда

Преподаватели от катедра „Аграрна икономика” организираха посещение на студенти в зеленчукова база на фирма „Кемапул” ЕООД, като поредно планирано мероприятие в научния календар на катедрата. В събитието взеха участие студенти от IV курс (редовно и задочно обучение) на специалността, редовни магистри от МП „Агробизнес” и част от преподавателския екип.

Представител от ръководния ешалон на фирмата в лицето на Весела Цветанова, запозна студентите с иновативен метод внедрен в тяхното земеделско стопанство, а именно хидропониката. Те имаха възможност да видят как на площ от 4,5 дка са разположени оранжерийни домати, произведени по хидропонна технология, за която е характерно, че се отглеждат растения извън естествената им среда, т.е. на изкуствена почва. За растежа им се използва хранителен разтвор от естествени елементи, необходими за тяхното развитие. Студентите научиха, че предимството на тази технология е, че растенията биват ограничавани от плевели, вредители или болести, освен това те нямат нужда да развиват голяма коренова система с дълги корени, за да си набавят необходимите минерали и влага. Това пък спомага на надземната част да расте по-бързо и в по-големи размери. Растенията се отглеждат на закрито, поради което добивите не са зависими от атмосферните условия, което позволява реколтата да се добива по-бързо и повече. Хидропониката дава възможност за почти пълно автоматизиране на процеса, като по този начин се оптимизират повечето операции – поливане, осветление, добавяне на хранителни вещества.
Фирмата разполага с над 200 дка земеделска площ, като дейността е насочена основно към производство и търговия на селскостопанска продукция. Освен производството на основните зърнени култури традиционни за региона, стопанството отглежда и редица видове зеленчукови култури като лук, морков, картоф, ранно зеле, пипер и др., като в същото време на площ от 23 дка е създадена и сливова овощна градина.

Студентите с огромен интерес задаваха множество въпроси, свързани с обема на арендуваната земеделска земя, материалната и складовата база на стопанството, основните начини и канали за реализация на произведената продукцията и др. В края на посещението в реалната работна среда всички се обединиха около идеята, че хората трябва да бъдем загрижени за състоянието на околната среда и природата, като активно участваме във всички дейности по нейното опазване и възстановяване.
ЗА СТУДЕНТИТЕ