Студенти от специалност „Застраховане и социално дело” се обучаваха в реална работна среда

Обучение в реална работна среда за студенти организира катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Студенти от втори и трети курс, редовна форма на обучение от специалност „Застраховане и социално дело”, проведоха практическо обучение в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Свищов на 10.06.2021 г. Студентите бяха придружени от своите преподаватели от катедрата гл. ас. д-р Таня Илиева и ас. д-р Йордан Йорданов.
Посещението бе във връзка с изучаваните от студентите профилиращи дисциплини, свързани с трудовия пазар, и се осъществи с любезното съдействие на директора на общинското бюро по труда, Емилия Захариева. Тя запозна гостите с организационната структура на пазара на труда в България и представи функциите на звената от държавно-организираната система за обслужване на трудовия пазар у нас.
Анатоли Йозов – гл. специалист в отдел „Активна политика на пазара на труда” в местното бюро по труда представи националните програми и проекти, както и мерките за заетост и обучение. Презентацията продължи Анелия Томова – експерт „Активиране”. Тя запозна студентите с технологията на борсовата регистрация на търсещите работа лица и им даде съвети как да се държат по време на интервю.
Студентите получиха полезна информация и от главния експерт Милена Савова, която им обясни как да подготвят своите документи (автобиография и мотивационно писмо) при кандидатстване за работа и посочи основните грешки, които най-често се допускат. Тя запозна присъстващите и с възможностите на електронната трудова борса на Агенцията по заетостта. Обясни, че подаването на електронни документи може да става чрез ПИК или електронен подпис и показа как се прави справка за свободните работни места. Милена Савова представи и функционалностите на Европейския портал за трудова мобилност.
Информацията, която получиха студентите предизвика техния интерес и ги накара да отправят редица въпроси към служителите от общинското бюро по труда.
Посещението в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Свищов съвпадна с провежданата през седмицата национална кампания на Агенцията по заетостта в подкрепа на туристическия бранш „Работа в БГ туризма”. Татяна Александрова – началник отдел „Посреднически услуги” в свищовското бюро по труда запозна присъстващите с основните аспекти на кампанията, която се провежда на открито и е насочена към работодатели в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, и към желаещите да работят в тази сфера.
Проведеното практическо обучение на студенти от специалност „Застраховане и социално дело” в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Свищов е част от мероприятията, които са включени в Научния календар на катедрата и в събитийния календар по случай отбелязването на 85-годишнината на СА „Д. А. Ценов”.