Студентска кръгла маса по проблемите на местното самоуправление и автономия беше организирана от екипът по Проект №9-2020
Медиа:

Във връзка с изпълнението на научно-изследователски проект № 9 – 2020 ”Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор” в СА „Д. А. Ценов“ се проведе Студентска кръгла маса по проблемите на местното самоуправление и автономия. Събитието под надслов „Актуални проблеми на местното самоуправление 30 години след началото на прехода“ се проведе на 26ти октомври в ауд. 15 на СА „Д. А. Ценов“, при спазване на социална дистанция и всички останали мерки за безопасност, свързани с Ковид-19, и е организирано от екипът от млади учени в лицето на Марияна Павлова-Бънова, гл. ас. д-р към Катедра „Финанси и кредит“ и изследователят към ИНИ и хон. преподвател д-р Александрина Александрова.
Деканът на факултет „Финанси“ и учредител на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС) проф. д-р Андрей Захариев откри научния форум и приветства участниците чрез видеоконферентна връзка в платформата bbb.uni-svishtov.bg, подчертавайки завишените очаквания на гражданите към местната власт в лицето на кмета, администрацията и общинските съветници! Участие взеха студенти от спец. „Финанси“ от различни курсове на обучение, които в присъствието на научния секретар на катедра „Финанси и кредит“ гл. ас. д-р Петко Ангелов, гл. ас. д-р Димитър Костов, Еразъм координатор на катедра „Финанси и кредит“, гл. ас. д-р Танер Исмаилов, общинските съветници от Община „Свищов“ Милен Динков, гл. ас. д-р в Катедра „Мениджмънт“ и Елена Александрова проведоха ползотворна дискусия за по-доброто днес и утре на българските градове, села, общини и региони. По време на мероприятието организаторите гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова и д-р Александрина Александрова представиха част от резултатите от проведеното в хода на реализацията на проекта научно изследване, фокусирайки се върху организацията на местните финанси, достигнатата степен на децентрализация в публичния сектор в страната и финансово-икономическите показатели на избрани общини. Д-р Александрова запозна аудиторията с особеностите на организацията общинските дела и изпълнението на общинските бюджети в процеса по осигуряване на публични блага и услуги, а гл. ас. д-р Бънова представи емпирични свидетелства за достигнатата степен на децентрализация в публичния сектор на България, позиционирайки страната ни по определени показатели с тези на останалите страни-членки на ЕС. В заключителния етап на мероприятието се получи оживена дискусия, в която представителите на местната власт сблъскаха мнения с присъстващите студенти, които посочиха конкретни проблеми и добри практики от общините, в които живеят. В резултат, запознавайки се с предварително подготвените от проектния екип данни за финансовите показатели на избрани общини, участниците достигнаха до всеобщо заключение, че постигнатите за тридесет години положителни ефекти в областта на местното самоуправление са факт, но съществуват и редица проблеми, които следва да бъдат решавани напред във времето. В този процес съществена роля имат колкото органите на местната власт, толкова и гражданското ни общество.
Екипът на проекта изказва своите благодарности на проф. Захариев за силния старт на събитието, на г-жа Александрова и гл. ас. д-р Динков за споделения практически опит, както и на всички присъстващи за проявения интерес!

По информация на: СА „Д. А. Ценов“