Студентско състезание по счетоводство „Уча и мога“, посветено на 85-тата годишнина на СА “Д. А. Ценов”

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
Катедра „Счетоводна отчетност“
отправя покана към всички студенти за участие в студентско състезание по счетоводство
„Уча и мога“
(85 години преподаване и обучение по счетоводство в СА “Д. А. Ценов” – Свищов)

Студентското състезание „Уча и мога“ се организира в рамките на юбилейните чествания на 85-тата годишнина на СА “Д. А. Ценов” – Свищов.
Състезанието е подчинено на водещите ценности на висшето ни училище, залегнали още в самото начало в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в град Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов“ с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки.“
Състезанието ще се проведе на 3 април 2021 г. (събота) от 10,00 часа в неприсъствена форма (online). Необходимо е всеки участник да разполага с достъп до компютър и интернет.
Във връзка с организацията на състезанието в срок до 31 март 2021 г. (сряда) желаещите да участват следва да изпратят на имейл
kso@uni-svishtov.bg следната информация:
● Трите имена;
● Курс, специалност, група;
● Служебен имейл (факултетен номер@uni-svishtov.bg).
Повече информация за регламента ще бъде получен след регистрация по имейл.
Всеки участник ще получи Сертификат за участие, а отличените с най-добри резултати – Грамоти.
Нека докажем, че дори и при извънредни обстоятелства „има само един път към върха – упорита работа!“

Очакваме Ви!