Студентско състезание по счетоводство „Уча и мога“ – РЕЗУЛТАТИ

Организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО „УЧА И МОГА“ в началото на м. април предизвика обосновано голям интерес. В надпреварата се включиха студенти, както от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, така и от други висши училища. Участниците се съревноваваха в решаването на две задачи с различна степен на трудност, респ. за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
Разработките бяха комплексно оценени от комисия, включваща хабилитирани преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия и представители от счетоводната практика: г-жа Надка Иванова, управител на счетоводна кантора „Надежда“ – Свищов и д-р Марий Стоянов, възпитаник на катедра „Счетоводна отчетност“, а по настоящем с успешна професионална реализация в Kreston BulMar – Велико Търново.
Студентите демонстрираха подобаващо своите умения за справяне с актуални счетоводни проблеми и успешно доказаха, че „ИМА САМО ЕДИН ПЪТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ВРЪХ – ДА УЧАТ И ДА МОГАТ!“ Всички участници получават Сертификати, а победителите са отличени с грамоти в две направления.

ГРАМОТИ в ОКС „бакалавър“:
I място – Евгения Радкова Рубашка, IV курс, спец. „Счетоводство и контрол“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
II място – Калоян Боянов Панов, IV курс, спец. „Счетоводство и контрол“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
III място – Елеонора Ивайлова Увалиева, IV курс, спец. „Счетоводство и контрол“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

ГРАМОТИ в ОКС „магистър“:
Марина Николаева Стоянова, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Виктор Владимиров Чобанов, МП „Финансово–счетоводен мениджмънт и застраховане“, НБУ – София
Успоредно със състезанието, в рамките на юбилейните чествания на 85-тата годишнина на СА “Д. А. Ценов” – Свищов и по повод 85 години преподаване и обучение по Счетоводство в Свищов, бяха организирани и онлайн срещи на студентите от специалност „Счетоводство и контрол“ с представители от счетоводни и одиторски предприятия. Дискутираха се актуалните тенденции пред счетоводната професия в България, в контекста на дейностите по научноизследователски проект № 8-2021, разработен от катедра „Счетоводна отчетност“.