СУ „Димитър Благоев“ е обявено за най – голямата активно действаща организация в България – координатор на Международна награда на херцога на Единбург
Медиа:

От 17-ти до 19-ти юни в гр.София се проведе обучение за координатори на Международна награда на херцога на Единбург – България – хората, които в своите организации създават среда за младите, в която те могат да развиват потенциала си, да обръщат внимание на личните си интереси и хобита и да преживят приключения, които остават за цял живот.
Проектът “Non-Formal Learning in the Formal Education System“ n° 2018-3-BG01-KA205-061035 се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на програма Еразъм+.
Обучението беше насочено към координаторите в отделите, които искат да разширят своите знания и умения, за да изпълнят „наградата“ гладко и успешно в своята организация. Тренировъчният курс включи обмяна на опит и споделяне на добри практики от експерти, работещи за наградата по света. На обучението присъстваха експерти и координатори от България, Чехия, Литва и Холандия. Координаторите от България бяха 3-ма – от гр. Свищов, гр. Враца и гр. София, като СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов беше обявен за най-голямата активно действаща организация в България, с най-много обучени лидери, супервайзори, оценители и разбира се участници.
Координаторите присъстваха на церемония по награждаване на бронзови медалисти от страната, която се състоя в Американския колеж в гр.София.
Предстоят срещи, обучение и беседи в Чехия, Литва и Холандия.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“