СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. СВИЩОВ Е НОМИНИРАНО ЗА УЧИЛИЩЕ НА ГОДИНАТА В ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
Медиа:

Образованието има жизненоважна роля за подкрепата и развитието на общностите. Качественото образование е онова, което променя съдби и трансформира обществото. Настоящите награди са израз на признанието на този важен принос на образованието за обществения живот.

 

Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България имат за цел да оценят, насърчат и отбележат върховите постижения в образователния сектор в България. Наградните категории очертават ключовите области, които оказват влияние върху представянето на учениците и позволяват на работещите в системата на образованието да получат заслужено признание за постигнатото в различните аспекти на тяхната работа.

 

Кандидатите, достигнали финалната фаза на конкурса, ще станат известни на цялата общност, а победителите ще спечелят освен признание в национален мащаб и ценния трофей, който най-успешните участници ще отнесат със себе си след церемонията по награждаването.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook