СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов стартира учебната година с нови обновления
Медиа:

От 16.09.2019 г. в училище „Димитър Благоев“ звъни училищен музикален звънец. Системата разполага с микрофон за съобщения и позволява добавянето на допълнителни външни тела за оповестяване и аудио-озвучаване в училищния двор. Получената звукова картина е много приятна за учениците, благодарение на качествените компоненти, с които е изградена системата. Практиката показва, че децата реагират много положително на такава система – веселят се, танцуват и се радват. Разбира се от огромно значение е и подборът на подходяща музика, с която се извършва оповестяването.
Втората иновация е изкуство по стените. Участниците в Международната Награда на Херцога на Единбург си зададоха в дейностите за новата учебна година мисия, да изрисуват тематично коридорите на училище, в зависимост от това какви кабинети има на етажа. Учениците идваха през лятната си ваканция на смени и изрисуваха част от първия етаж на големия корпус. Целта е до края на годината творчеството им да стигне до четвъртия етаж. Желаем им успех!

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов