СУ „Димитър Благоев“ – партньор в  международен проект „Да се научим, да учим“

От 01 октомври 2018 г. СУ “Димитър Благоев“ участва като партньор в международен проект по програма Еразъм+. Проектът „Да се научим, да учим” ДОГОВОР НОМЕР – 2018-1-PL01-KA229-050537_3 на стойност 62 836,00 евро. Партньори  са училища в гр. Аугустов – Полша и гр. Барселос – Португалия.

По време на проекта всеки партньор ще разработи 10 техники за преподаване и учене, които смята за ценни и иновативни и ще ги представи под формата на упражнения и сценарии, така че всеки учител да ги използва в училището си след приключване на проекта. Проектът ще даде възможност на младите хора да разширят хоризонтите си, да подобрят чуждоезиковите си умения, да преживеят интересни моменти с връстниците си от други страни, да научат за други култури.

В периода 21 – 26 октомври СУ “Димитър Благоев“, гр. Свищов ще бъде домакин на първата международна среща по проекта.