СУ „Димитър Благоев“ първенец по джудо на ученическите игри
Медиа:

На 04.05.20019 г. в залата на спортен комплекс „Свищов“ се проведоха 10-ти Общински ученически игри по джудо, организирани от СК „Джудоспорт“ със съдействието на „Дженерали Застраховане“ АД. Участие взеха 6 училища от Община Свищов: СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов, СПГ „Алеко Константинов“ – гр.Свищов, СУ „Николай Катранов“ – гр.Свищов, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр.Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр.Свищов и ОУ „Христо Ботев“ – с.Ореш. Отборът на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов с треньор Севдан Златанов завоюва I-вото място, следван от отбора на ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр.Свищов (II-ро място) и СУ „Николай Катранов“ – гр.Свищов на III-то място. Наградите бяха осигурени от г-н Андрей Андреев – генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД. Желаем още бъдещи успехи!

 

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов