СУ “Димитър Благоев“ участва в кампания за разделно събиране на отпадъци
Медиа:

Ще бъдат обособени кътове за разделно събиране на отпадъци по коридорите на училището

Еко Партнърс стартира образователна кампания „За по-чисто училище“. Основна цел на кампанията е да се информират учениците от СУ”Димитър Благоев“ за негативното влияние, което оказва върху околната среда и хората безразборното използване на природните ресурси, да насърчава разделното събиране на отпадъци и изгражда ангажираност с проблемите.

В програмата на кампанията са включени организиране на открити уроци, практически занятия, игри и конкурси, като се предвиждат и награди за най-изявените участници. Ще се обособят кътове за разделно събиране на отпадъци по коридорите на СУ ”Димитър Благоев“, където ще бъдат поставени картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци и разяснителни материали.

По информация на СУ „Димитър Благоев“