СУ „Николай Катранов“ бе домакин на международна онлайн среща
Медиа:

От 18 до 21 октомври 2021 година СУ „Николай Катранов“ бе домакин на международна онлайн среща по проект „Да споделим нашето културно наследство“, финансиран по програма „Еразъм+“.

Координатор на пректните дейности в училището е г-жа Оля Михова, старши учител по английски език, а партньори на свищовското училище са образователни инститиуции от Полша, Испания, Италия, Румъния и Турция.

В рамките на събитието партньорите имаха за задача да споделят видеоматериали, представящи традиционни ястия, танци и песни. В дейностите от страна на СУ „Николай Катранов“ се влючиха ученици от седми, десети, единайсти и дванайсти клас, и учителите г-жа Невелина Илиева, г-жа Валентина Христова и г-жа Палома Тодорова.

Сред основните цели на проекта е опознаването на традиционните култури на страните, които участват, както и популяризиране на обекти с изключително значение за човечеството, включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Дейностите по проекта ще продължат до края на август 2022 година.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“