СУ „Николай Катранов“ обявява конкурс за рисунка на тема „Моето ЕКО УЧИЛИЩЕ“

Конкурсът се провежда в рамките на училищния проект „Природата в училище и училището сред природата“, финансиран по програма „Еразъм +“, Дейност КА1.
Целите на КОНКУРСА са:
1. Информираност по отношение на глобалните екологични проблеми;
2. Развиване на здравно-екологичните компетенции на учениците;
3. Разгръщане потенциала на учениците чрез провокиране на творческо мислене и партньорство в учебния процес.
Регламент:
● Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от СУ „Николай Катранов“;
● Всеки участник представя по една рисунка;
● Размер на рисунките: A4;
● Тема на рисунките: „Моето ЕКО училище”;
● Материали и техника на рисуване: няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване;
● Рисунките трябва да са в оригинал;
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
● име, презиме и фамилия на автора;
● възраст и клас;
● телефон и e-mail за контакт.
Творбите НЕ СЕ връщат.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците.
Рисунките се изпращат в срок до 31.01.2021 г. на класните ръководители.
Жури, определено със заповед на директора на СУ „Николай Катранов“, разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки.
За всички участници в конкурса са предвидени грамоти, а за класираните на първо, второ и трето място – и предметни награди.
С участвалите в конкурса рисунки ще бъде подредена изложба в училището.

Източник: СУ „Николай Катранов“