СУ „Николай Катранов“ представлява Свищов в престижен исторически форум
Медиа:

СУ „Николай Катранов“ представлява Свищов в престижен исторически форум
На 01 март 2021 г. се състоя заключителния етап на Петото издание на престижния национален ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Конкурсът има за цел да даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта на обществените науки, да провокира интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство. Оценяването на конкурсните работи се извършва от специално жури под председателството на декана на Историческия факултет. В неговия състав влизат преподаватели от различните катедри на факултета. Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществява от преподаватели по история и по география от съответните катедри.
Събитието, което се проведе в електронна среда представи научни разработки на 25 екипа от цялата страна, като бе уважено от заместник-ректора на университета – проф. дин Милко Палангурски и декана на Историческия факултет – доц. д-р Николай Кънев.
Гергана Борисова от Х б клас, представи достойно СУ „Николай Катранов” и град Свищов, след като бе допусната до публична защита на реферата си на тема „Априлското въстание (1876)”. Нейн научен ръководител бе г-жа Галя Иванова, старши учител по история и цивилизации. Поздравления за ентусиазма и отличното представяне на катрановския екип!
Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, ще получат книги и специална ГРАМОТА от Историческия факултет. На учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет. На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50 – 6.00“, кандидатстудентската такса (50 лв.) се поема от ръководството на факултета.