СУ „Николай Катранов“ с най-висок бал в област Велико Търново след великотърновските елитни училища ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Емилиян Станев“
Медиа:

Учениците, кандидатствали след 7 клас, вече могат да проверят своите изпитни резултати. Те са публикувани на сайта на МОН и са достъпни на интернет адрес https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящ номер и код от служебната бележка на ученика, а записването или подаването на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което кандидатът е класиран до 16 юли.

 

На сайта на Регионалното управление на образованието във В. Търново могат да бъдат разгледани и баловете по отделните паралелки в училищата от областта. С най-висок максимален бал 493 т. е специалността “Информатика с английски език” в ПМГ “Васил Друмев”, следвана от друга специалност в същото училище – “Приложен програмист” с 485,75 т. На трето място се нарежда специалността “Музика” в СУ “Емилиян Станев”, а четвърта е “Чужди езици – английски език с немски език” в СУ “Николай Катранов” в Свищов. На петото и шестото място като най-висок бал са още две паралелки на Природо-математическата гимназия в старата столица – “Математика с немски език” и “Математика с английски език”.

 

Със заповед на началника на РУО – В. Търново е преустановен държавният прием на ученици в 7 клас за учебната 2020/2021 г. за две паралелки. Едната е за професия “Техник-растениевъд”, специалност “Трайни насаждения” в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ в Г. Оряховица, а другата е професия “Техник по транспортна техника”, специалност “Автотранспортна техника в Професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ в Стражица.

 

Всички ученици, класирани по първо желание са направили своя избор и следва да бъдат записани. А приетите по второ, трето и последващо желание имат два варианта. Първият е да се запишат и да не участват във второто класиране, а другият – да подадат заявление за второ класиране. С него те се включват във втория етап на класиране, при което учениците не променят и не пренареждат желанията си. В него те се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. Ако бъде избран този вариант, заявлението и придружаващите го документи се подават в училището, в което ученикът е класиран на първо класиране. Тези ученици, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във второто класиране.

Източник: dnesbg