СУ „Николай Катранов“ с пореден знак „eTwinning училище“

СУ „Николай Катранов“ получи почетния знак „eTwinning училище“ за поредна година. Този път отличието е за учебната 2020-2021 година.
Програмата „eTwinning“ насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги за училищата. Платформата „eTwinning“ предлага и много възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие на учителите.
Стартирана през 2005 година като основна дейност на Програмата на Европейската комисия „еLearning“, „eTwinning“ от 2014 година окончателно е интегрирана към „Еразъм+“ – програмата на Европейския съюз за образование, обучение, младежки дейности и спорт.
Идеята за удостояването със знака „eTwinning училище“ е да се оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на целите екипи от учители и училищни ръководители в рамките на съответното училище. Училищата имат висока видимост на европейско равнище и могат да показват знака „eTwinning училище“ във всичките си рекламни и информационни материали.
Получаването на статус „eTwinning училище“ представлява път за развитие с елементи, които могат да бъдат оценени обективно. Това не е състезание, а по-скоро напредък от едно ниво към следващото.
„eTwinning училищата“ са признати за лидери в сферата на:
•дигиталната практика
•практиката за електронна безопасност
•иновативните и креативните подходи към педагoгиката
•насърчаването на непрекъснатото професионално развитие на персонала
•насърчаването на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците
В момента СУ „Николай Катранов“ работи по 19 „eTwinning“ проекта.
Поздравления за ръководството на училището, учителите и учениците, които работят по програмата!

По информация на СУ „Николай Катранов“