СУ „Николай Катранов“ се включва в проект „Приобщи.се в нови партньорства“
СУ „Николай Катранов“ се включва в проект „Приобщи.се в нови партньорства“, където 10 училища от страната ще споделят нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
https://priobshti.se/article/priobshtise-v-novi-partnorstva/nay-cenniyat-resurs-na-uchitelite-e-da-mogat-da-razchitat?fbclid=IwAR0jfjfX3WydftJQL5hN3ftOceLj52ooUJBCS-vu9NcZelvknKrGQn1R1XE
По информация на СУ „Николай Катранов“