СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ СФОРМИРА ТАНЦОВ СЪСТАВ С УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
Във връзка с изпълнението на спечелен проект по НП „Заедно в изкуствата“ в СУ „Николай Катранов“ се сформира група за български народни танци с деца /момичета и момчета/ от I до IV клас.
Репетициите ще се провеждат всяка сряда в малкия физкултурен салон на училището.
Ръководители на групата ще бъдат г-ца Петя Петрова – дипломант в специалност „Хореография“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна; хореограф на ДЮТА „Дунавска младост“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов и ръководител на хоротека „Хоп-троп“ при НЧ „Филип Станиславов – 1903“ с. Ореш; г-жа Невелина Илиева, старши начален учител по музика в СУ „Николай Катранов“.
На 5 октомври 2022г. /сряда/ от 15:30 ч. в малкия физкултурен салон на СУ „Николай Катранов“ ще се проведе прослушване за записване на деца в състава.
От СУ „Николай Катранов“ отправят покана за включване към всички, които обичат танцовото изкуство и българския фолклор!
По информация на СУ „Николай Катранов“