СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ  ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР
Медиа:

От началото на месец юли 2022 г. в СУ „Николай Катранов“ е назначен и работи образователен медиатор. Това е г-жа Десислава Янкова. Назначаването ѝ стана възможно, след като училището кандидатства успешно с проект и спечели финансиране по НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ на МОН. Проектът предвижда още поредица тематични срещи за ефективно родителство и работилници за социални умения с участието на ученици, учители и родители. Координатор на проектните дейности е г-жа Милена Богданова, психолог в СУ „Николай Катранов“.

А новоназначеният образователен медиатор в училището вече се включи в голямо събитие – Националната конференция за състоянието на образователната сегрегация и начините за нейното преодоляване с участието на академик Николай Денков, министъра на образованието и науката.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“