СУ „ Николай Катранов” участва в проект „Приятелство без граници”  на Асоциация на учителите от област Телеорман, Румъния
Медиа:

„Приятелство без граници” се нарича проектът на Асоциацията на учителите от област Телеорман в Румъния. Домакин на проекта е средно училище „Михай Ветеазул”, най-престижното училище в областния град Александрия. Проектът ще се изпълнява през 2018-2019 година.

В проекта участват учители от градовете Александрия, Турну Магуреле, Зимнич, Рошиори де Веде и Виделе. За свой партньор от България организаторите поканиха учители от СУ „Николай Катранов”.

Първото посещение на  15 учители беше през месец май 2018 година, след което последва среща на Председателя на Асоциацията и координатор на проекта г-жа Камелия Раку с директора на СУ „Николай Катранов” г-н Генади Иванов. На срещата беше подписан договор между училището и Асоциацията, обсъдени предстоящите дейности и работни срещи.  Въпреки многобройните ангажименти, свързани с участието на учители и ученици в международните проекти, г-н Генади Иванов правилно оцени необходимистта от съвместни срещи и обмяна на опит с училищата в съседната ни държава Румъния. Разбира се, г-н Иванов и ръководството на училището, си дадоха сметка и за оценката, която получава училището с поканата за участие в този проект, чийто домакин е гимназия „Михай Ветеазул”,  Александрия.

На 14.11.2018 година учителките г-жа Петя Попова, г-жа Снежана Блажева, г-жа Елка Георгиева и г-жа Милена Бернардова участваха в поредната работна среща в град Александрия. Домакин беше училище „Михай Ветеазул”,  а в официалните дейностите участваха г-жа Оана Стойсеску – инспектор извънучилищни дейности, г-н Сорин Илие – инспектор предучилищно образование, г-н Армеану Кристеа – директор на гимназия „Михай Еминеску”.

Освен разглеждането на гимназията, участието в кръгла маса за обсъждане на дейностите, домакини и гости посетиха етнографския музей на област Телеорман. Следващата работна среща по проекта е на 27 ноември в СУ „Николай Катранов” и ше бъде с тема: „Традиции и обичаи” – обмяна на опит /културни и художествени дейности, в които учениците се обучават/.

Участието на учителите от начален етап на училището в румъно-българския проект „Приятелство без граници” е една нова възможност за обмяна на опит между учителите и възможност за повишаване на чуждоезиковите компетентности на учениците от начален етап, възможност за създаване и поддържане на нови приятелства. Вече видяхме на живо положителните емоции на учениците от ІV в клас с учител г-жа Петя Попова при посещението им в училище „Михай Ветеазул” в Александрия при срещата им с техни връстници от училището. Освен вълнението от преминаването на границата, при мисълта, че са в друга страна децата непрекъснато сравняваха видяното и имаха възможност да използват уменията си за общуване на английски език със своите връстници от Румъния.

Благодарим, че въпреки многобройните ангажименти на учители и ученици по международни проекти по програма „Еразъм +“, ръководството  на училището оцени значимостта за учителите и учениците на румънско-българския проект „Приятелство без граници” и вярваме, че ще продължи да ги подпомага.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“