СУ „Цв. Радославов“- гр. Свищов реализира дейностите на проект „Здравето е в нашите ръце“
Медиа:

Ние сме посланици на здравето!

Въпреки необичайните условия на изолация и трудностите, породени от дистанционната среда на обучение, ние успяхме да реализираме дейностите на проект „Здравето е в нашите ръце!“ Запознахме децата с всички необходими фактори, условия и поведенчески модели важни за здравословното хранене. Подготвихме и представихме две презентации онлайн. Гледахме видеофилми за здравословното хранене и вредните храни. Проведохме анкета за проучване на моделите и нагласите на децата за здравословно хранене и физическа активност
Готвихме здравословно и събрахме доста рецепти, предложени от децата и техните близки. Изготвихме малка електронна книжка с вкусни рецепти. Рисувахме и правихме колажи. Събрахме информация за игрите на нашите баби и дядовци и за игрите и играчките в миналото. Споделихме опит за физическа активност по време на изолация.
Изготвихме електронен бюлетин за здравето и го разпространихме сред ученици и родители в електронна среда
Проектът “Здравето е в нашите ръце!“ на СУ „Цветан Радославов“ продължи във втория етап на ХII–то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2019/2020 г. Във всички дейности на проекта участваха 68 ученика от 5-те и 6-тите класове, 9 учители и много родители.
Конкурсът е организиран от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на младежта и спорта, Министерство на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Български младежки червен кръст и Представителството на Европейската комисия за България.
Тазгодишното издание на конкурса продължава до 10 май. От област Велико Търново шест проекта участват в надпреварата на този етап.

Информацията е предоставена от СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов