СУ “Цветан Радославов“- гр. Свищов поде инициативата „ Предай нататък“
Медиа:

Инициативата на италианските деца „Предай нататък“ намери хиляди съмишленици по света. Подеха я и учениците от начален етап при СУ „Цветан Радославов“. Дъгата е символ на надеждата за утрешния ден, че всичко ще отмине и отново ще сме заедно.
Мили деца, благодарим за прекрасните рисунки! Вие сте истински посланици на доброто и позитивните мисли!

Едно дете рисуваше дъга –
със всички цветове на утрото,
рисуваше детето радостта,
която идва след дъжда.
Едно дете рисуваше дъга –
тъй весела, и пъстра, и голяма,
покрила с ласка цялата земя,
една дъга – илюзия, измама…
Едно дете рисуваше дъга..
погледнах я – така детински чиста,
красива и несбъдната мечта,
една дъга – е мостът към звездите.
Едно дете рисуваше дъга,
размесваше така без страх боите,
че тази тъй наивна красота
ми върна вярата в очите…

По информация на СУ „Цветан Радославов“ – Свищов