СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „МИЛА РОДИНО, ТИ СИ ЗЕМЕН РАЙ…“
Медиа:

КОНКУРС

на тема:

„Мила Родино, ти си земен рай…“

Конкурсът е посветен на 40-годишния юбилей на училището

Конкурсът ще се осъществи в категориите:

            • рисунка – ученици I – IV, V – VII и VIII – XII клас;
            • художествен текст (есе, разказ, стихотворение, презентация ) – ученици IV – VII и VIII – XII клас.
            • Фотография I – IV, V – VII и VIII – XII клас

 

Регламент:

1. Изискването към рисунките е да са с минимален формат А3, като няма ограничения в техниката на рисуване.
2. Изискването към текста на есето или разказа е той да е с обем до 700 думи. Шрифт Times new roman 12, разредка 1.0.
3. Снимката да е формат jpeg, png .
4. Всяка конкурсна творба следва да е придружена с информация за участника – три имена, клас, наименование на учебното заведение, актуален адрес, телефон за контакт.

Желаещите да се включат в конкурса могат да направят това до 15 април 2022 г.

Конкурсните творби се изпращат на е-mail: conkurs_cvetan_radoslavov@abv.bg., с тема „За конкурса „

или до училището на адрес гр. Свищов, ул. „Черни връх“ 66, с пощенско клеймо не по-късно от 15 април 2022 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 април 2022 г. на Патронния празник на СУ „Цветан Радославов“

 

 

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook