СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ ВИ КАНЯТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА „И ВСЕ ПАК ТЯ СЕ ВЪРТИ …..“
Медиа:

Клубовете“Астромагия“, „Биология за любознателни“, „Здраве“, „Кръговрат“, Лятна занималня „Приятели“, „Аз обичам България“, „От бабината ракла“,  „Приказен свят“, „В света на приказките“, „Театрална работилница“, „Фолклорна тематика“, „Магията на танца“, „Изкуство без граници“, „Хокей на трева“, „Да играем тенис на маса“ към СУ „Цветан Радославов“ канят всички желаещи да присъстват на представителна изява „И все пак тя се върти …..“ Галилео Галилей (15.02.1564 – 8.01.1642). Изявата ще се проведе на 19.01.2023 година от 14:00 в Актовата зала на СУ „Цветан Радославов.

Събитието е част от реализацията проект по договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“