СУ„НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ  ЗА ИНОВАТИВЕН ЕКОПРОЕКТ
Медиа:

Иновативен екопроект на СУ „Николай Катранов“ ще бъде финансиран от МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022“. В кампанията участваха общо 1740 проекта от страната, от които за финансиране бяха одобрени 341 предложения.

Проектът на СУ „Николай Катранов“ предвижда закупуване и инсталиране на територията на училището на професионална метео станция за измерване в реално време на параметрите на външния въздух и предоставяне на данните от измерванията в облачно-базирана система в реално време със следните характеристики: измерване на температура, влажност, атмосферно налягане, финни прахови частици, индекс за качеството на въздуха. Чрез допълнително устройство за визуализиране на обучителна информация за околната среда и данни от метео станцията, системата ще предоставя образователна информация под формата на повече от 200 факта за околната среда, исторически данни за европейския индекс на качеството на въздуха, проследяване на регулаторното съответствие, оцветяване в съответния цвят на нивото на замърсяване, съгласно европейското законодателство, препоръки за дейностите на открито.

Прокетът цели да се повиши осведомеността по въпросите за качеството на въздуха и другите екологични проблеми на 21-ви век. Данните от монтираните интерактивни технологии за мониторинг на въздуха в училището ще бъдат наблюдавани и анализирани с учениците в часовете по природни науки, както и по време на извънкласните дейности в училище. Подрастващите ще бъдат провокирани да търсят идеи и предложения за ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност върху качеството на въздуха.

Проектните дейности ще бъде реализирани в партньорство с габровската фирма „Сенстейт Технолоджис“, която осигурява иновативните технологии.

В съответствие с препоръките на МОН и здравните власти, в условията на пандемия децата и учениците да прекарват повече време на открито, е предвидено и оформянето на открита класна стая в двора на училището.

Осигуреното финансиране за реализация на проекта е близо 7 400 лева.

Всички планирани дейности са в съответствие с визията на СУ „Николай Катранов“ за развитието му като устойчиво екоучилище, чиято общност мисли и действа с отговорност за бъдещето.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook