Свищовската академия безвъзмездно подпомага учителите при работата им в дистанционно обучение

В условията на пандемия, когато българските учители и образователната ни система е подложена на невероятното предизвикателство да осигури качествен и непрекъсваем учебен процес, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” подава ръка на българските училища. Като лидер в областта на дистанционното обучение и с поредна стъпка в подкрепа на визията й за свободна и достъпна наука и сътрудничество в сферата на образованието, Свищовската академия споделя безвъзмездно методическо ръководство, разработено да подпомогне учителите при провеждане на електронно онлайн обучение на ученици чрез платформата Teams и свързаните с нея Office 365 и облачни услуги на Microsoft.
Автори на ръководството са проф. д.н. Божидар Божинов – преподавател в Свищовското висше училище и д-р Камелия Божинова – възпитаник на Академията. Ръководството за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365 може да бъде изтеглено свободно от платформата за споделяне ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365

В рамките на първите 24 часа от споделяне на ръководството, то е прочетено от над 20 000 учители от България.

За авторите:
Проф. д.н. Божидар Божинов е професор по финанси в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, автор на над 130 публикации, член на Elsevier Advisory Panel и на редица редколегии в престижни списания. Завършил е магистратури по специалностите „Икономическа информатика” и „Счетоводство и контрол”, защитил е докторска степен по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”. Големият му докторат е на тема „Финансово управление на информационните технологии във висшето образование”. Той е и един от създателите на системата за електронно дистанционно обучение Virtual Joint Learning®, отличена със специалната награда на Microsoft Corporation на образователното Байт Експо 2008.

Д-р Камелия Божинова е учител по математика и информационни технологии в ПГХТ „Асен Златаров” гр. Горна Оряховица. Завършила е с отличие специалност „Икономика на търговията” и е защитила докторат по „Икономика и управление (търговия)” в Свищовската академия. Завършва втора магистратура по „Информатика и информационни технологии в образованието” в Русенския университет и професионална квалификация „Учител по математика и информатика” в Бургаски свободен университет.

Източник: СА „Д.А.Ценов“