Свищовската академия отново предизвиква българските средношколци с Национални ученически състезания по икономика

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година организира Национални ученически състезания по икономика в различни направления. Поради извънредната ситуация в страната, средношколската надпревара се провежда в онлайн формат. Състезанията в различните направления се организират от съответните катедри, със съдействието на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при свищовското висше училище. Всяка катедра-организатор отправя предизвикателство за индивидуално или отборно участие на ученици от 11 и 12 клас на всички средни училища в България със съответните за направлението казуси или теми.
Първото от Национални ученически състезания през 2021 г. ще бъде по „Митнически и данъчен контрол” и ще се проведе на 30 март, организирано от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. В последния ден от м. март (31.03.2021 г.) ще се проведе състезанието по „Управление на проекти”, организирано от катедра „Стратегическо планиране”.
„Как виждам развитието на туризма след COVID-19?” е темата на Националния конкурс за ученическо есе, организиран от катедра „Икономика и управление на туризма”. Крайният срок за изпращане на разработките по електронна поща е 31.03.2021 г., а резултатите ще бъдат обявени на 12 април.
Катедра „Финанси и кредит” предизвика учениците от средните училища в страната и чужбина с Национално състезание за зрелостници „Финанси ‘2021”, под формата на онлайн конкурс за ученическо есе на следните теми: „Фондови борси и социални мрежи – идеите на „Поколението Z”; „Проектът, който бих предложил на моя роден град”; „Моята визия за мобилно финансово приложение в Play Store и App Store”. Срокът за изпращане на есетата е до 8 април, а резултатите ще бъдат обявени на 15 април 2021 г.
Възможност за участие в Националните състезания чрез конкурс за ученическо есе имат и средношколците с интереси в сферата на застраховането и социалното дело. Едноименната катедра в Свищовската академия предизвиква участниците с темите: „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората”; „Как да преборим бедността в съвременното общество?”. Крайният срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път е 16 април 2021 г.
Национален конкурс за ученическо есе организира и катедра „Обща теория на икономиката”. Темата на конкурса е „Как виждам моята кариера в България като дипломиран икономист?”, а крайният срок за участие също е 16 април 2021 г.
Катедра „Статистика и приложна математика” предизвиква учениците от 11 и 12 клас да покажат своите креативност и аналитичност като участват в Национално ученическо състезание по статистика „България в Европейския съюз с 8 графики и 5 числа”. Желаещите да участват в състезанието трябва да изпратят разработка по обявената тема до 29 април, а резултатите ще бъдат обявени на 10 май 2021 г.

Подробни условия и актуална информация за всеки конкурс се публикува на сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – www.uni-svishtob.bg, в раздел „Национални ученически състезания”.
Освен за средношколци от България, Свищовската академия предоставя възможност за участие в състезанията и на ученици от българските училища в чужбина. Представянето на участниците, по традиция ще оценяват академични преподаватели и представители на практиката от съответните области. Всички участници в състезанията получават поименен сертификат, който им дава право да кандидатстват и да бъдат приети за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, в редовна форма на обучение по избрана от тях специалност. За класиралите се на призовите места, организаторите осигуряват грамоти и награди.
Националните ученически състезанията по икономика, които Свищовската академия провежда в различни направления, ежегодно привличат интереса на стотици средношколци от цялата страна. За настоящата академична 2020/2021 г. до момента са проведени Национални ученически състезания в две направления. Катедра „Маркетинг” предизвика средношколците с онлайн конкурс „Разработване на маркетингова идея за малък местен бизнес” и в него участваха 186 ученици от 37 училища в 34 населени места. В проведеното от катедра „Счетоводна отчетност” състезание участие взеха 157 дванадесетокласници, представители на 28 средни училища от 26 града в България.