Свищовски студенти отново са сред стипендиантите на фондация „Атанас Буров”

Двама студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са класирани за стипендианти на фондация „Атанас Буров” за академичната 2020-2021 година. За поредна година (вече над 20 години поред) свищовски студенти са сред избраните стипендианти от националния ежегоден конкурс на Фондацията. За настоящата академична година Управителният съвет на Фондацията утвърди за стипендианти от Свищовската академия Ванина Копчева и Десислава Ганчева –четвъртокурснички от специалност „Финанси”.

Право на участие в националния конкурс за стипендии „Буров” имат студенти в редовна форма на обучение по икономически специалности във висши училища в България, завършили най-малко ІІІ курс и с успех от цялото следване не по-малко от „Много добър” 4.50. Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца на академичната година.

По информация на: СА „Д.А.Ценов“