Свободни места за настаняване в реновирания Студентски блок № 1 за студентите в редовна форма на обучение

Уважаеми студенти,
Във връзка с възстановяване на присъствената форма на обучение и присъствените изпити в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Ви информираме, че има свободни места за настаняване в реновирания Студентски блок № 1.
Студентите в редовна форма на обучение по държавна поръчка имат право за настаняване в студентски общежития, при цена на леглото от 25 лв. НА МЕСЕЦ. Желаещите да бъдат настанени е необходимо да подадат своите документи във фронт офис „Обслужване на студенти“. Комплектът документи за настаняване може да закупите от студентска книжарница.
Студентите от задочна форма на обучение могат да бъдат настанявани в реновирания Студентски блок № 1, съобразно заповед на Ректора, при преференциални цени – най-ниски на територията на гр. Свищов.

От Академичното ръководство